شکرگزاری

کلمات بسیار قدرتمند هستند.

  • sadasdasd
  • asdasdasd
  • asdasd

بنابراین وقتی تو در مورد فردی دیگر گله کنی، درواقع به زندگی خودت لطمه می‌زنی؛ زندگی خودت است که بغرنج می‌شود.

طبق قانون جذب، در مورد شخصی دیگر هر فکری کنی یا هر حرفی بزنی، همان را به‌سوی خودت می‌آوری.

به همین دلیل است که بزرگ‌ترین متفکران و آموزگاران دنیا به ما گفته‌اند شاکر و قدردان باشیم.

آن‌ها می‌دانستند برای اینکه نعمات بیشتری در زندگی دریافت کنی و آن‌ها را به‌گونه‌ای معجزه‌آسا افزایش دهی، باید در قبال دیگران، صرفاً همان‌طور که هستند، قدردان باشی.

telegram.me

 

 

نظرتان را بگویید

نشانی ایمل شما منتشر نخواهد شد

0
ARE YOU READY? GET IT NOW!
Increase more than 500% of Email Subscribers!
Your Information will never be shared with any third party.