سه گام به سوی موفقیت

                         سه‌ گام به ‌سوی موفقیت

نخستین گام به‌سوی موفقیت آن است که کار موردعلاقه خود را پیدا کنید. موفقیت در آن است که کارتان را دوست بدارید.

گام دوم به‌سوی موفقیت آن است که در یک کار و حرفه به درجه استادی برسید و بیش از هر کس در آن رشته اطلاع حاصل کنید .

گام سوم به‌سوی موفقیت از همه مهم‌تر است . هدف شما باید خدمت به همۀ جهانیان باشد؛ که در این صورت خدمتی که به دیگران می‌کنید به نفس خود شما برمی‌گردد.

telegram.me

نظرتان را بگویید

نشانی ایمل شما منتشر نخواهد شد

0
ARE YOU READY? GET IT NOW!
Increase more than 500% of Email Subscribers!
Your Information will never be shared with any third party.