تغییر درونی

                           تغییر درونی

تا وقتی به این فکر چسبیده‌اید که دلیلِ خوب زندگی نکردنتان، بیرون از وجودتان است، هیچ تغییر مثبتی در زندگی‌تان رخ نمی‌دهد.

تا وقتی مسئولیت خود را به دوش دیگران بیندازید که با شما بی‌انصافی می‌کنند، (یک شوهرِ لات، یک کارفرمای زیاده طلب، که از کارمندانش حمایت نمی‌کند، ژن‌های ناجور، اجبارهای مقاومت ناپذیر) وضعِ شما همچنان در بن‌بست می‌ماند.

تنها خودِ شما مسئول جنبه‌های قطعی موقعیت زندگی خود هستید و فقط خودتان قدرت تغییر دادن آن را دارید.

حتّی اگر با محدودیت‌های بیرونی همه جانبه ای درگیرید، هنوز آزادی و حقّ انتخابِ پذیرشِ برخوردهای مختلف، نسبت به این محدودیت‌ها رادارید.

 

بر گرفته از کتاب : “خیره به خورشید نگریستن”

اثر”اروین دیوید یالوم”

telegram.me

 

نظرتان را بگویید

نشانی ایمل شما منتشر نخواهد شد

0
ARE YOU READY? GET IT NOW!
Increase more than 500% of Email Subscribers!
Your Information will never be shared with any third party.