ترس و ایمان

                                   ترس و ایمان

هر رویداد زندگی‌تان تبلور اندیشه‌ای است که از طریق ترس یا ایمان به زندگی خود فراخوانده‌اید.

 

به هر چه توجه کنید با آن‌یکی می‌شوید پس مدام به چیزهای زیبا و دلپذیر توجه کنید.

 

telegram.me

نظرتان را بگویید

نشانی ایمل شما منتشر نخواهد شد

0
ARE YOU READY? GET IT NOW!
Increase more than 500% of Email Subscribers!
Your Information will never be shared with any third party.